Internet Mall Hungary | Allegro Jobs

Privacy policies of the recruitment process

Internet Mall Hungary

Internet Mall Hungary Kft., azonosító szám: 01-09-861959, a 1139 Budapest, Váci út 99. székhelyű társaság (a továbbiakban: mi) a személyes adatok védelmét az állásra jelentkezőkkel kapcsolatos kötelezettségei szerves részének tekinti.

Ebben a dokumentumban (továbbiakban „Információs memorandum”) tájékozódhat arról, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel a munkaerő-felvételi folyamat részeként. Tájékoztatást kap arról, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy más jogalap alapján kezelünk-e személyes adatokat, milyen célból kezeljük az adatokat, továbbítjuk-e bárkinek, és milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban személyes adatairól.

 1. Milyen személyes adatokat kezelünk?

Az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 1. azonosító adatok, amelyek különösen a keresztnevet, vezetéknevet, beosztást, születési dátumot, nemet vagy fényképet jelentik;
 2. kapcsolattartási adatok, amelyek olyan személyes adatokat jelentenek, amelyek lehetővé teszik, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel, különösen az Ön kapcsolattartási címe, telefonszáma és e-mail címe;
 3. munkával kapcsolatos információk, beleértve az Ön végzettségére, képzésére, korábbi tapasztalataira és referenciáira vonatkozó információkat;
 4. az Ön alkalmassági vizsgálatának adatai, amelyek azt jelentik, hogy milyen adatok alapján értékeljük, hogy Ön alkalmas-e egy adott pozíció betöltésére, különös tekintettel az interjún vagy a teszteredményekre vonatkozó teljesítményére.

 

 1. Miért kezelünk személyes adatokat, és mi jogosít fel erre minket?

A munkaerő-felvételi folyamat részeként különböző célokból és különböző mértékig kezeljük a személyes adatokat. Ennek során személyes adatokat kezelünk a szerződés előkészítése érdekében, és adott esetben az Ön hozzájárulása alapján.

 • Feldolgozás az Ön hozzájárulása nélkül – a szerződés elkészítéséhez

Munkaszerződés, megbízási szerződés vagy munkavégzési tevékenységről szóló megállapodás elkészítéséhez a kiválasztási eljárás lefolytatása, ideértve a jelöltek szűrését is, azonosító, kapcsolattartási, munkával kapcsolatos és alkalmassági vizsgálati adatait kezeljük. Ez kifejezetten azért van, hogy interjúkra hívhassuk és kommunikálhassunk Önnel, valamint hogy felmérhessük alkalmasságát a megüresedett állásra, és ellenőrizhessük referenciáit a benyújtott dokumentumokból.

A szerződés vagy megállapodás előkészítése céljából kezelt személyes adatokat a felvételi folyamat időtartama alatt megőrizzük, kivéve, ha Ön hozzájárul a jelentkezői adatbázisban való további tároláshoz.

 • Adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján az állásra jelentkezők adatbázisának vezetése céljából

Hozzájárulása alapján kezeljük az Ön azonosító, elérhetőségi és munkával kapcsolatos adatait annak érdekében, hogy felvehessük Önt jelentkezői adatbázisunkba, és fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot egyéb releváns állásajánlatokkal. A jelentkezői adatbázis adatait értékelési és elemzési célokra is felhasználhatjuk annak meghatározására, hogy kik szeretnek nálunk dolgozni, milyen végzettséggel rendelkeznek stb. Ha nem adja hozzá hozzájárulását, ezeket az adatokat csak a munkaerő-felvételi folyamat végéig kezeljük; ha beleegyezik, ezeket az adatokat csak a munkaerő-felvételi folyamat befejezését követő legfeljebb 2 évig kezeljük.

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az „F. Hogyan gyakorolhatom az egyéni jogaimat?” részben leírt jogai gyakorlására vonatkozó eljárást követve. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 • Adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján csoporton belüli átvitel céljából

A hozzájárulása alapján azonosító, elérhetőségi és munkaköri adatait továbbítjuk az Allegro Csoport más cégeinek a jelentkezők adatbázisának vezetése és a kiválasztási folyamat lebonyolítására, ideértve a jelöltek szűrését is. Annak részletesebb meghatározásához, hogy kinek továbbítjuk az adatokat, kérjük, olvassa el a „C. Ki kezeli az Ön személyes adatait és kinek továbbítjuk azokat?” című részt. Ezek a cégek a későbbiekben kapcsolódó állásajánlattal kereshetik meg Önt 2 évig, ha a megadott adatok alapján megfelelő jelöltnek ítélik meg. A jelentkezők adatbázisából továbbított adatokat ezek a cégek arra is felhasználhatják, hogy kiértékeljék és kielemezzék, hogy kik szeretnének az Allegro Groupnál dolgozni, milyen végzettségeik vannak stb. Az Allegro csoporthoz a következő entitások tartoznak: Allegro.eu SA., Allegro Sp. z o.o., Ceneo.pl Sp. z o.o., eBilet Polska Sp. z o.o., Allegro Finance Sp. z o.o., Allegro Pay Sp. z o.o., OpenNet.pl Sp. z o.o., Mall Group a.s., Internet Mall a.s., Internet Mall Slovakia s.r.o., AMG Media a.s., Internet Mall Hungary Kft., m-HU Internet Kft., MIMOVRSTE, spletna trgovina, d.o.o, Internet Mall d.o.o., CZC.cz s.r.o., WE|DO CZ s.r.o., WE|DO SK s.r.o., “SkyNet Custom Brokers” Sp. z o.o.

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja bármely vállalat vonatkozásában. Hozzájárulását visszavonhatja az alábbi, „F. Hogyan gyakorolhatom az egyéni jogaimat?” részben leírt jogai gyakorlására vonatkozó eljárást követve. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. Ki kezeli az Ön személyes adatait és kinek továbbítjuk azokat?

Az összes fent említett személyes adatot mi, mint adatkezelő kezeljük. Ez azt jelenti, hogy mi határozzuk meg azokat a fent meghatározott célokat, amelyekért az Ön személyes adatait gyűjtjük, meghatározzuk az adatkezelés módját és felelősek vagyunk azok megfelelő végrehajtásáért.

Amint már említettük, az Ön hozzájárulásával kapcsolattartási és azonosító adatait, valamint a munkaerő-felvételi folyamathoz kapcsolódó munkavégzéssel kapcsolatos adatait továbbítjuk az Allegro Group részére, így a hozzájuk tartozó szervezetek felvehetik Önnel a kapcsolatot egy releváns állásajánlattal.

A személyes adatok feldolgozásához más adatfeldolgozók szolgáltatásait is igénybe vesszük, akik a mi utasításaink alapján dolgoznak fel személyes adatokat. Ilyen adatfeldolgozók közé tartoznak az informatikai szolgáltatók, a számunkra önéletrajzokat gyűjtő hirdetési portálok, mint például az LMC s.r.o., azonosító szám: 264 41 381, valamint tanácsadó cégek, amelyek segítenek felmérni, hogy Ön megfelelő jelölt-e számunkra (pl. értékelő központok).

Továbbá kötelesek vagyunk a kezelt személyes adatokat az államigazgatási szerveknek, bíróságoknak, rendészeti szerveknek és felügyeleti szerveknek továbbítani, ha azok erre kérnek minket.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Allegro Group szervezetei egymás szolgáltatásait veszik igénybe, és egymás utasításai szerint járnak el a munkaerő-felvételi folyamattal kapcsolatos konzultáció és támogatás tekintetében.

 1. Milyen forrásokból szerzünk személyes adatokat?

A legtöbb személyes adatot közvetlenül Öntől gyűjtjük, a munkaerő-felvételi folyamat részeként, akár szóbeli interjún, önéletrajzon vagy egyéb dokumentáción keresztül.

Ezen túlmenően korlátozott mértékben gyűjtjük és tovább kezeljük az Ön referenciáiban kapcsolattartóként feltüntetett személyektől és a szakmai közösségi hálózatoktól, például a LinkedIn-ről szerzett személyes adatokat.

 1. Milyen jogai vannak a személyes adatok kezelése során?

Ahogyan nekünk vannak jogaink és kötelezettségeink az Ön személyes adatainak feldolgozása során, Önnek is vannak bizonyos jogai a személyes adatainak feldolgozása során. Ezek a jogok magukban foglalják:

E.1       A hozzáférési jog

Egyszerűen fogalmazva, joga van tudni:

 • milyen adatokat kezelünk Önről,
 • milyen célból,
 • meddig,
 • honnan szerezzük be az Ön személyes adatait,
 • kinek adjuk tovább azokat,
 • rajtunk kívül ki dolgozza fel őket és
 • milyen egyéb jogai vannak személyes adatai kezelésével kapcsolatban.

Ezeket ebben az Információs memorandumból mind megtudhatta. Ha azonban nem biztos abban, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel Önről, kérheti tőlünk annak megerősítését, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat kezeljük-e vagy sem, és ha igen, joga van hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz. Hozzáférési jogának részeként kérhet tőlünk egy másolatot az általunk kezelt személyes adatokról, és az első példányt ingyenesen, a további másolatokat pedig díjfizetés ellenében biztosítjuk.

E.2       A helyesbítéshez való jog

Tévedni emberi dolog. Ha azt tapasztalja, hogy az általunk kezelt személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak, jogosult arra, hogy azokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy kiegészítse.

E.3       A törléshez való jog

Bizonyos esetekben joga van arra, hogy töröljük személyes adatait. Személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha az alábbi okok valamelyike teljesül:

 • már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból, amelyből azokat feldolgoztuk,
 • visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, ha az adat olyan adat, amelyhez az Ön hozzájárulása szükséges, és nincs más okunk arra, hogy az adatkezelést tovább kell folytatnunk (például jogi érdekeink védelme érdekében),
 • Ön gyakorolja az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogát (tekintse meg az alábbi 6. A feldolgozás elleni tiltakozási jog szakaszt) azon személyes adatok tekintetében, amelyeket jogos érdekeink alapján kezelünk, és úgy találjuk, hogy már nincsenek olyan jogos érdekeink, amelyek a feldolgozását indokolnák; vagy
 • úgy gondolja, hogy a személyes adatok általunk végzett feldolgozása már nem felel meg az általánosan kötelező érvényű előírásoknak.

De kérjük ne feledje, hogy még ha ez az egyik ok is, ez nem jelenti azt, hogy ez a jog korlátlan. Nem vonatkozik rá, ha az Ön személyes adatainak feldolgozása továbbra is szükséges:

 • törvényi kötelezettségünk teljesítésére,
 • levéltári, tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célú, illetve
 • törvényes jogaink megteremtésére, gyakorlására vagy védelmére.

E.4       Az adatkezelés korlátozásához való jog

Egyes esetekben a törléshez való jogon kívül gyakorolhatja a személyes adatok korlátozott kezeléséhez való jogát. Ez a jog bizonyos esetekben lehetővé teszi Önnek, hogy kérje személyes adatai megjelölését, és ne legyenek további feldolgozási műveletek tárgyai, de nem örökre (mint a törléshez való jog esetében), hanem korlátozott ideig. Ezek az esetek, amikor korlátoznunk kell az Ön személyes adatainak feldolgozását, olyan helyzetek, amikor:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, mielőtt beleegyeznénk, hogy mely adatok helyesek,
 • az Ön személyes adatait kellő jogalap nélkül kezeljük (pl. azon túl, amit feldolgoznunk kell), de Ön inkább csak korlátozza az ilyen adatokat a törlés előtt (pl. ha a jövőben mindenképpen ilyen adatokat kíván nekünk megadni),
 • már nincs szükségünk személyes adataira a fenti adatkezelési célokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • tiltakozik a feldolgozás ellen. A tiltakozáshoz való jog részletesebb leírása alább az 6 Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog részben található. Kötelesek vagyunk korlátozni az Ön személyes adatainak kezelését arra az időtartamra, ameddig azt vizsgáljuk, hogy tiltakozása indokolt-e.

E.5       A hordozhatósághoz való jog

Önnek joga van megszerezni tőlünk minden olyan személyes adatát, amelyet Ön maga bocsátott rendelkezésünkre, és amelyeket az Ön hozzájárulása alapján dolgozunk fel (lásd a fenti „B.3. Adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján” szakaszt), valamint szerződés teljesítéséről vagy megkötéséről. Személyes adatait tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban bocsátjuk rendelkezésére. Annak érdekében, hogy az adatokat az Ön kérésére könnyen át tudjuk vinni, ezek csak olyan adatok lehetnek, amelyeket elektronikus adatbázisainkban automatikusan feldolgozunk. Ezért nem tudjuk mindig és minden körülmény között átadni Önnek ezen az űrlapon az összes adatot, amelyet Ön kitöltött az űrlapjainkon (például a saját kezű aláírását).

E.6       Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog

Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak jogos érdekünk alapján történő kezelése ellen. Ebben az esetben az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ebből a célból, kivéve, ha nyomós jogos okunk van az ilyen feldolgozás folytatására.

E.7       Panasztételhez való jog

Jogainak fenti módon történő gyakorlása nem sérti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál történő panasztételhez való további jogát. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha úgy véli, hogy személyes adatait jogellenesen vagy az általánosan kötelező érvényű jogszabályok megsértésével kezeljük. Személyes adatkezelésünk ellen panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek székhelye: 1363 Budapest, Pf.: 9.

 1. Hogyan gyakorolhatom az egyéni jogaimat?

Az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden kérdésben, legyen szó joggyakorlásról, panasz benyújtásáról vagy bármi másról, a cég adattárán keresztül, vagy papír alapú formában a cég székhelye szerinti címre fordulhat hozzánk. Ebben az esetben azonban a kérelmét hiteles aláírással kell ellátni.

Kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül feldolgozzuk. Kivételes esetekben, különösen az Ön kérésének összetettsége miatt, jogunkban áll ezt az időszakot további két hónappal meghosszabbítani. Természetesen minden ilyen meghosszabbításról és annak okairól tájékoztatjuk Önt.

 1. Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselőnk az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden kérdésben az Ön rendelkezésére áll. Adatvédelmi tisztviselőnkkel a dpo@mallgroup.com e-mail címen léphet kapcsolatba.

Internet Mall Hungary Kft., ID No.: 01-09-861959, a company with registered office at Váci út 99, 1139 Budapest, Hungary, (hereinafter referred to as “we“) considers the protection of personal data to be an integral part of its obligations towards job applicants.

In this document (further also as ‘Information Memorandum’) you will find information on what personal data we process as part of the recruitment process. You will find information on whether we process personal data on the basis of your consent or on the basis of another legal ground, the purposes for which we process the data, whether we transfer it to anyone and what rights you have in relation to the processing of your personal data.

 1. What personal data do we process?

We process the following personal data:

 1. identification data, which means, in particular, name, surname, title, date of birth, gender, or photograph;
 2. contact data, which means personal data that enables us to contact you, in particular your contact address, telephone number and e-mail address;
 3. job-related information, including information about your education, training, previous experience and references;
 4. your suitability assessment data, which means the data we use to assess whether you are a suitable candidate for a particular role, in particular our assessment of your performance at interview or test results.

 

 1. Why do we process personal data and what entitles us to do so?

As part of the recruitment process, we process personal data for different purposes and to different extents. In doing so, we process personal data for the preparation of the contract and, where applicable, on the basis of your consent.

 • Processing without your consent – for the preparation of a contract

For the preparation of an employment contract, a work performance agreement or a work activity agreement, we process your identification, contact, work-related and suitability assessment data for the purpose of carrying out the selection procedure, including the screening of candidates. This is specifically so that we can invite you for interviews and communicate with you and so that we can assess your suitability for the vacancy and check your references from the documents provided.

We keep personal data processed for the preparation of a contract or agreement for the duration of the recruitment process, unless you give us your consent to further storage in the applicant database.

 • Processing on the basis of your consent for the purposes of maintaining the applicant database

On the basis of your consent, we process your identification, contact and job-related data in order to include you in our database of candidates and to be able to contact you with other relevant job offers. We may also use the data from the applicant database for evaluation and analysis purposes to determine who is interested in working for us, what their qualifications are, etc. If you do not give us your consent, we will only process this data until the end of the recruitment process; if you give us your consent, we will only process this data for a maximum of 2 years after the end of the recruitment process.

You may withdraw your consent at any time by following the procedure for exercising your rights described below in section “F. How can I exercise individual rights? “. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing prior to such withdrawal.

 • Processing on the basis of your consent for the purposes of intra-group transfers

On the basis of your consent, we transfer your identification, contact and job-related data to other companies of the Allegro Group for the purpose of maintaining the database of candidates and conducting the selection process, including the screening of candidates. For a more detailed definition of to whom we transfer data, please refer to section “C. Who processes your personal data and to whom do we transfer it? “. These companies may subsequently contact you with a relevant job offer for a period of 2 years if they assess you as a suitable candidate based on the data provided. The data transmitted from the database of candidates may also be used by these companies to evaluate and analyse who is interested in working for Allegro Group, what their qualifications are, etc. To Allegro Group belong the following entities: Allegro.eu SA., Allegro Sp. z o.o., Ceneo.pl Sp. z o.o., eBilet Polska Sp. z o.o., Allegro Finance Sp. z o.o., Allegro Pay Sp. z o.o. OpenNet.pl Sp. z o.o., Mall Group a.s., Internet Mall a.s., Internet Mall Slovakia s.r.o., AMG Media a.s. Internet Mall Hungary Kft., m-HU Internet Kft., MIMOVRSTE, spletna trgovina, d.o.o., Internet Mall d.o.o., CZC.cz s.r.o. WE|DO CZ s.r.o, WE|DO SK s.r.o., “SkyNet Custom Brokers” Sp. z o.o.

You may withdraw your consent at any time with respect to any individual company. You can withdraw your consent from us by following the procedure for exercising your rights described below in section “F. How can I exercise individual rights? “. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing prior to such withdrawal.

 1. Who processes your personal data and to whom do we transfer it?

All of the above-mentioned personal data are processed by us as the controller. This means that we determine the above defined purposes for which we collect your personal data, determine the means of processing and are responsible for its proper execution.

As already mentioned, with your consent, we transfer your contact and identification data and data related to the performance of work for the recruitment process to Allegro Group so the entities within it may contact you with a relevant job offer.

For the processing of personal data, we also use the services of other processors who process personal data on our instructions. Such processors include IT solution providers, advertising portals that collect CVs for us, such as LMC s.r.o. , ID No.: 264 41 381, and consultancy companies that help us assess whether you are a suitable candidate for us (e.g. assessment centres).

Furthermore, we are obliged to transfer the processed personal data to state administration authorities, courts, law enforcement authorities and supervisory authorities if they ask us to do so.

Please be aware that the entities from Allegro Group use each other’s services and act on each other’s instructions as far as the consultation and support relating to the recruitment process are concerned.

 1. From what sources do we obtain personal data?

Most personal data is collected directly from you by providing it to us as part of the recruitment process, whether in an oral interview, CV or other documentation.

In addition, to a limited extent, we collect and further process personal data obtained from the persons listed as contacts in your references and from professional social networks such as LinkedIn.

 1. What rights do you have when processing personal data?

Just as we have rights and obligations when processing your personal data, you also have certain rights when processing your personal data. These rights include:

E.1       Right of access

Simply put, you have a right to know:

 • what data we process about you,
 • for what purpose,
 • for how long,
 • where we obtain your personal data,
 • to whom we pass them on,
 • who processes them outside of us and
 • what other rights you have in relation to the processing of your personal data.

You have learned all this in this Information Memorandum. However, if you are unsure which personal data we process about you, you can ask us to confirm whether or not personal data relating to you is processed by us and, if so, you have the right to access that personal data. As part of your right of access, you may ask us for a copy of the personal data we are processing, and we will provide you with the first copy free of charge and subsequent copies on payment of a fee.

E.2       Right to repair

To err is human. If you discover that the personal data we process about you is inaccurate or incomplete, you have the right to have it corrected or completed without undue delay.

E.3       Right to erasure

In some cases, you have the right to have us delete your personal data. We will delete your personal data without undue delay if one of the following reasons is met:

 • we no longer need your personal data for the purposes for which we processed it,
 • you withdraw your consent to the processing of your personal data, where the data is data for which your consent is necessary and we have no other reason why we need to continue to process it (for example, to defend our legal interests),
 • you exercise your right to object to processing (see section 6 Right to object to processing below) in respect of personal data that we process on the basis of our legitimate interests and we find that we no longer have such legitimate interests to justify such processing; or
 • you believe that the processing of personal data by us has ceased to comply with generally binding regulations.

But please bear in mind that even if it is one of these reasons, it does not mean that this right is unlimited. It does not apply if the processing of your personal data is still necessary for:

 • to fulfill our legal obligation,
 • for archival, scientific or historical research or statistical purposes, or
 • establish, exercise or defend our legal rights.

E.4       Right to restriction of processing

In some cases, in addition to the right to erasure, you can exercise the right to limited processing of personal data. This right allows you in certain cases to request that your personal data be marked and not subject to any further processing operations, but not forever (as in the case of the right to erasure), but for a limited period of time. These cases where we have to restrict the processing of your personal data are situations where:

 • you dispute the accuracy of the personal data before we agree what data is correct,
 • we process your personal data without a sufficient legal basis (e.g. beyond what we need to process), but you would prefer only to restrict such data before deleting it (e.g. if you expect to provide us with such data in the future anyway),
 • we no longer need your personal data for the above processing purposes but you require it for the establishment, exercise or defence of legal claims, or
 • object to the processing. The right to object is described in more detail below in section 6 Right to object to processing). We are obliged to restrict the processing of your personal data during the period of time that we are investigating whether your objection is justified.

E.5       Right to portability

You have the right to obtain from us all your personal data that you yourself have provided to us and that we process on the basis of your consent (see section “B.3 Processing on the basis of your consent” above) and on the basis of the performance or conclusion of a contract. We will provide you with your personal data in a structured, commonly used and machine-readable format. In order to be able to easily transfer the data upon your request, it may only be data that we process automatically in our electronic databases. Therefore, we cannot always and under all circumstances transfer to you in this form all the data that you have filled in our forms (for example, your handwritten signature).

E.6       Right to object to processing

You have the right to object to the processing of your personal data based on our legitimate interest. In such a case, we will not process your personal data further for that purpose unless we have compelling legitimate grounds for continuing such processing.

E.7       Right to lodge a complaint

Exercising your rights in the above manner is without prejudice to your further right to lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection. You can exercise this right if you believe that we are processing your personal data unlawfully or in violation of generally binding legal regulations. You can file a complaint against our processing of personal data with the National Authority for Data Protection and Freedom of Information (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), which is located at 1363 Budapest, Pf.: 9.

 1. How can I exercise individual rights?

In all matters related to the processing of your personal data, whether it is a question of exercising a right, filing a complaint or anything else, you can contact us via the company’s data box or in paper form to the address of the company’s registered office. In this case, however, your request must be accompanied by a certified signature.

We will process your request without undue delay, but within one month at most. In exceptional cases, in particular due to the complexity of your request, we are entitled to extend this period by a further two months. We will, of course, inform you of any such extension and the reasons for it.

 1. Data Protection Officer

Our Data Protection Officer is at your disposal in all matters relating to the processing of your personal data. You can contact our Data Protection Officer by email at at dpo@mallgroup.com.